Issanda palve tähendus (salm salmide kaupa)

Mattewi raamatus kasutas Jeesus Issanda palvet lihtsa näitena sellest, kuidas palvetada Jumala poole.Siiski võivad palve King James Versionis (KJV) kasutatud vanad ingliskeelsed fraasid olla raskesti mõistetavad.Lõppude lõpuks ei kasuta me enam mõnda sõna KJV tõlkes, näiteks kunst, sinu ja sinu.Mida siis Issanda palve salm salmi all tähendab?

Seda ma õppima asusin ja olin avastatu üle üllatunud. Olen lisanud ka mõned enda kommentaarid Issanda palve kohta.Loe edasi:Kuidas unustatud 100-aastane palve muutis mu elu

Issanda palve: Matteuse 6: 9-13 (KJV)

Meie Isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu su nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nii maa peal kui ka taevas. Anna meile täna meie igapäevane leib. Ja andesta meile meie võlad, nagu me andestame oma võlglastele. Ja ära juhi meid kiusatusse, vaid päästa meid kurjast; sest sinu päralt on kuningriik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

Seotud: Meie Isa, mis kunst taeva palvesMida tähendab Issanda palve (salm salmi järgi)?

Siin on minu tõlgendus Issanda palvest:

Meie Isa, kes oled taevas

Issanda palve algab meie Isast, sest me kõik oleme Jumala lapsed. Palume Tema halastust või andestust meie kõigi, mitte ainult iseenda eest.

Palve jätkub, mis kunst on taevas. Vana inglise keeles tähendab kunst olemist või olemasolu. See on meeldetuletus, et me palvetame Jumala poole, kes elab taevas, ja me ei palveta Maa peal olevate esemete eest.

Pühitsetud olgu sinu nimi.

Lihtsalt öeldes, pühitsetud olgu sinu nimi, tähendab, et me austame Jumalat ja oleme lojaalsed ainult Temale. See fraas on nagu meie lubadus truudust Jumalale.

Tunnistan, et keskkooli ühiskonnaõpetuse tundides ei nautinud ma Shakespeare'i lugemist. Ükskõik kui mitu korda ma tema näidendeid või luuletusi lugesin, ei saanud ma lihtsalt aru kõigist tema kasutatud vana -inglise sõnadest.

Kui aga hakkasin tema kirjutisi sõna-sõnalt lõhkuma, muutus lugemine lihtsamaks.

Sama saab teha ka Issanda palvega. Näiteks:

 • Pühitsetud tähendab:püha või lugupeetud
 • Ole sinu vahend:sinu oma
 • Nimi tähendab:kuidas me teid kutsume

Kui me paneksime need sõnad kokku lihtsas inglise keeles, saaksime seda fraasi mõista nii, nagu austame teid.

Tule sinu kuningriik,

Kui Jeesus palvetab teie kuningriigi tulekut, ütleb ta lihtsalt, et Jumal kontrollib igavesti või aegade lõpuni.

 • Sinu tähendab:sinu oma
 • Kuningriik tähendab:ala, mida kontrollib kuningas
 • Tule tähendab:juhtub

Neid sõnu kokku pannes võiksime selle lause tõlkida nii, et Jumal juhib praegu ja jääb alati.

Sinu tahtmine sündigu nii maa peal kui ka taevas.

Et mõista, mida see Issanda palve salm tähendab, peame selle väga hoolikalt läbi lugema. Salmis kasutatakse väga lihtsaid sõnu, kuid neil on väga oluline tähendus.

 • Sinu tähendab:sinu oma
 • Tahe tähendab:soov või soov
 • Valmis tähendab:lõpetatud

Pärast selle Issanda palve salmi analüüsimist on selge, et anname Jumalale tõotuse, et kuuletume tema soovidele või soovidele Maa peal.

Salm ütleb lihtsalt, et teie soovid täidetakse Maal, täpselt nagu nad on taevas.

Anna meile täna meie igapäevane leib.

Kui loete teisi Issanda palve kommentaare, annab salm meile tänapäeval meie igapäevast leiba sageli mitmel viisil.

2. Moosese 16: 4 ütleb Jumal Moosesele, et igal hommikul sajab taevast leiba, et toita näljaseid Iisraeli lapsi. Nad peavad koguma ainult nii palju leiba, kui neil selleks päevaks vaja on, ega jäta seda järgmiseks päevaks. See on igapäevane leib, millele Jeesus viitab.

Ma usun, et selle salmi tegelik tähendus on see, et me peame alati lootma Jumalale, kes meid varustab. Kui me vaimselt kasvame, ei muutu me iseseisvaks ega vaja enam Jumalat meie eest hoolitsemiseks. Jumalale lähemale jõudes vajame teda tegelikult rohkem kui kunagi varem.

Ja andesta meile meie võlad, nagu me andestame oma võlglastele.

Issanda palve kuningas Jamesi versioon palub Jumalal andestada meie võlad, nagu me andestame oma võlglastele (inimestele, kes on meile midagi võlgu).

Kui me mõtleme täna sõnale võlg, siis ilmselt tuleb esimesena pähe laen või raha laenamine.

Salm ei viita aga finantsvõlgadele. Selle asemel sümboliseerib see õiglast või moraalset võlga. Lihtsamalt öeldes viitab Jeesus meie mineviku pattudele.

Issanda palves palume, et Jumal annaks meie patud andeks pärast seda, kui oleme teiste patud andeks andnud.

Pidage meeles, et kõigepealt peame andestama teistele nende patud või vead. Siis võime paluda Jumalal meie patud andeks anda. Mitte vastupidi.

Ja ära vii meid kiusatusse,

See Issanda palve salm palub Jumalal mitte juhtida meid tegema midagi valesti või kiusatusse. Vajame Jumala abi, sest kurat meelitab meid sageli elus valesid valikuid tegema.

Palume Jumalat, et ta aitaks meil vältida rohkem halbu otsuseid.

Kuid päästa meid kurjast:

Sõna kohaletoimetamine selles salmis ei tähenda seda, mis tundub.

Me ei palu, et Jumal tooks meid nagu pitsa punktist A punkti B. Jumal ei ole meie Uberi juht.

Selle asemel palume Jumalat, et ta meid päästaks ja vabastaks meid patust ja kurjast meie elus.

Sest sinu päralt on kuningriik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

Issanda palve viimane salm on meie tunnustus Jumala väele.

 • Sinu oma tähendab:midagi, mis kuulub sulle
 • Kuningriik tähendab:ala, mida kontrollib kuningas (taevas ja maa)
 • Võimsus tähendab:võime tegutseda
 • Au tähendab:austust või kiitust andma

Seda palvejoont öeldes ütleme Jumalale, et me ei unusta, et kõik kuulub Temale. Ta kontrollib taevast ja maad, tal on võime meie peale halastada või meid karistada ning ta väärib kogu kiitust või tunnustust.

Issanda palve kokkuvõte (tavaline inglise keel)

Nüüd, kui oleme paljastanud Issanda palve iga salmi tähenduse, on seda palju lihtsam mõista, eks?

Oma uurimistöö põhjal jagasin Issanda palve lihtsas inglise keeles järgmiselt:

Issand, me oleme sulle taevas lojaalsed. Teie vastutate ja me teeme täpselt seda, mida te ütlete. Täname selle eest, mida meile iga päev annate. Ma andestan teistele nende eksimused. Palun andesta mu eksimused. Aidake mul vältida halbade otsuste tegemist. Vabasta mind pattudest. Teil on kogu jõud ja väärite kogu kiitust. Aamen.

Nüüd on teie kord

Nüüd, kui teate, mida Issanda palve salm salmilt tähendab, tahaksin teilt kuulda.

Mis te arvate, mida Issanda palve tähendab?

Kuidas te jaotaksite Issanda palve salmi salmide kaupa?

Mõlemal juhul andke mulle sellest teada, jättes kohe alla kommentaari.

p.s. Kas olete kunagi mõelnud, milline on teie armuelu tulevik?

Huvitavad Artiklid