49 Piiblisalmide ja inspireerivate pühakirjade julgustamine

Pilt õhupalle kandvast inimesest

Naerata! Selles postituses jagan teiega oma lemmik julgustavaid piiblisalme.Tegelikult:Sorteerisin läbi sadu julgustavaid pühakirju, et leida piiblist vaid 49 kõige inspireerivamat salmi.

Kui vajate julgustust, lugege neid katkendeid iga päev ja lisage need oma palvetesse. Saatke mulle oma palvesoovid ja ma palvetan teie eest.Top 10 julgustavat piiblisalmi

Joosua 1: 9

'Kas ma pole sind käskinud? Ole tugev ja julge. Ärge kartke. Ärge kartke, sest Issand, teie Jumal, on teiega kõikjal, kuhu lähete.

Nutulaulud 3: 22–23

„ISSANDA armastava lahkuse tõttu me ei ole kurnatud, sest tema kaastunne ei kao. Nad on igal hommikul uued; suur on sinu ustavus. '

Õpetussõnad 3: 5-6

Usaldage Jehoovat kogu südamest ja ärge toetuge oma arusaamisele. Tunnistage teda kõigil oma viisidel ja ta teeb teie teed sirgeks.

Laul 16: 8

Ma olen Issanda alati oma ette seadnud; sest ta on mu paremal käel, ei lase ma end liigutada.

Laul 18: 1-2

Ma armastan sind, Issand, mu tugevus. ISSAND on minu kalju, mu kindlus ja mu päästja; mu Jumal, mu kalju, kelle eest ma varjupaika otsin; mu kilp ja minu päästesarv, mu kõrge torn.

Laul 31:24

Olge tugevad ja laske oma südames julgust võtta, kõik, kes loodate Issandale.

Laul 37:39

Õigete päästmine on aga Issandalt. Ta on nende kindlus hädade ajal.

Laul 46: 1-3

Jumal on meie varjupaik ja tugevus, hädas olev abi. Seetõttu ei karda me, kuigi maa muutub, kuigi mäed on raputatud merede südamesse; kuigi selle vesi mühiseb ja on rahutu, kuigi mäed värisevad oma paisumisest. Selah.

Laul 62: 6

Tema on ainult minu Kalju ja minu pääste; ta on mu kõrge torn; Mind väga ei liiguta.

Laul 118: 14-16

Issand on mu tugevus ja mu laul; temast on saanud minu päästja. Rõõmu ja pääste heli kostab püstiste telkides; Issanda parem käsi teeb väe tegusid. Issanda parem käsi tõstetakse üles; Issanda parem käsi teeb väe tegusid.

Laul 119: 114-115

Sa oled mu salajane koht ja mu rinnavägi ohu vastu; minu lootus on sinu sõnas. Minge minust kaugele, kurjategijad; et ma võiksin pidada oma Jumala õpetusi.

Laul 138: 3

Kui mu hüüe teie kõrvu jõudis, andsite mulle vastuse ja tegite mind hingejõuga suureks.

Jesaja 12: 2

Vaata, Jumal on minu pääste; Ma usun Issandasse kartmata, sest Issand on mu tugevus ja laul; ja temast on saanud minu päästja.

Jesaja 40:31

„Aga need, kes ootavad Issandat, saavad uut jõudu; nad saavad tiivad nagu kotkad: joostes, nad ei väsi ja kõndides pole neil mingit väsimust.

Jesaja 41:10

Ärge kartke, sest ma olen teiega; ära vaata hädas ringi, sest mina olen su Jumal; Ma annan teile jõudu, jah, ma olen teie abiline; jah, minu tõeline parem käsi on teie tugi.

Jesaja 43: 2

Kui sa lähed läbi vee, olen ma sinuga; ja jõgede kaudu ei lähe nad sinust üle: kui sa lähed läbi tule, ei põleta sind; ja leegil pole teie üle võimu.

Matteuse 11:28

Tulge minu juurde, kõik, kes olete murelikud ja raskelt kaalutud, ja ma annan teile puhkuse.

Markuse 10:27

Jeesus, vaadates neid, ütles: 'Inimeste jaoks on see võimatu, aga mitte Jumalaga, sest Jumalaga on kõik võimalik.'

2. Korintlastele 1: 3-4

Kiitus olgu meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumalale ja Isale, halastuse Isale ja kogu lohutuse Jumalale; Kes annab meile lohutust kõigis meie hädades, et saaksime lohutada teisi, kes on hädas, selle lohutuse kaudu, millega Jumal meid ennast lohutab.

1. Tessalooniklastele 5:11

Nii et lohutage ja ehitage üksteist edasi, nagu olete seda teinud.

Filiplastele 4:19

Ja mu Jumal annab teile kõik, mida vajate, oma hiilguse rikkusest Kristuses Jeesuses.

1. Peetruse 5: 7

Pannes kõik oma mured tema peale, sest ta hoolitseb teie eest.

5. Moosese 31: 6

Ole tugev ja võta südant ning ära karda neid, sest Issand, su Jumal, käib sinuga; ta ei võta sinult oma abi ära.

Nahum 1: 7

Issand on hea, tugev koht hädapäeval; ja tal on teadmisi nende kohta, kes võtavad ta oma turvalise katte eest.

Roomlastele 8:28

Ja me oleme teadlikud sellest, et kõik toimib koos nende inimeste heaks, kes armastavad Jumalat, ja on tema eesmärgist märgistatud.

Roomlastele 8:31

Mida me võime nende asjade kohta öelda? Kui Jumal on meie poolt, siis kes on meie vastu?

Roomlastele 8: 38–39

„Sest ma olen kindel, et mitte surm, elu ega inglid, valitsejad, praegused asjad ega tulevased asjad ega võimed, ega kõrged asjad ega maa all olevad asjad ega kõik, mis on loodud, ei ole võimalik tulla meie ja Jumala armastuse vahele, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Roomlastele 15:13

Lootuse Jumal tehku teid usu läbi rõõmu ja rahu täis, nii et kogu lootus võiks olla teie oma Püha Vaimu väes.

1. Korintlastele 15:58

Sel põhjusel, mu armsad vennad, olge sihikindlad ja liigutamatud, andes end alati Issanda tööle, sest olete kindel, et teie töö ei ole Issandas tulemusteta.

2. Korintlastele 4: 16–18

Sel põhjusel ei anna me järele väsimusele; kuid kuigi meie väline inimene muutub nõrgemaks, tehakse meie sisemine inimene päevast päeva uueks. Meie praegune häda, mis on vaid lühiajaline, töötab meie jaoks välja palju suurema hiilguse; Kuigi meie mõistus ei mõtle nähtavale, vaid sellele, mida ei näe: sest nähtav on mõnda aega; aga asjad, mida ei nähta, on igavesed.

Efeslastele 3: 1721

Et Kristusel oleks usu kaudu oma koht teie südames; ja et teil, kes on juurdunud ja armastuses, võiks olla jõudu näha koos kõigi pühakutega, kui lai ja pikk, kõrge ja sügav see on, ja et teaksite teadmisi Kristuse armastusest, mis on väljaspool kõiki teadmisi, et saaksite saada täielikuks, nagu Jumal ise on täielik. Temale, kes on võimeline meis tegutseva väe abil täiel määral tegema rohkem kui kõik meie soovid ja mõtted, Temale olgu au kirikus ja Kristuses Jeesuses põlvest põlve igavesti ja igavesti. Olgu nii.

1. Peetruse 2: 9–10

Kuid teie olete eriline rahvas, püha rahvas, preestrid ja kuningad, rahvas, kes on täielikult Jumalale alla andnud, et saaksite selgeks teha selle voorused, kes viis teid pimedusest taevavalgusele. Varem ei olnud te rahvas, kuid nüüd olete Jumala rahvas; siis ei olnud teile halastust, kuid nüüd on teile halastatud.

Jaakobuse 1: 2-4

Olgu teile rõõmuks, mu vennad, kui te läbite igasuguseid katseid; Sest teil on teadmine, et teie usu proovilepanek annab teile lootuse jätkamise jõu; Kuid laske sellel jõul täiel määral mõjuda, et saaksite täielikuks, ilma et te midagi vajaksite.

1. Johannese 3: 1-3

Vaadake, millist suurt armastust on Isa meile andnud, nimetades meid Jumala lasteks; ja sellised me oleme. Sel põhjusel ei näe maailm, kes me oleme, sest ta ei näinud, kes ta oli. Mu armsad, nüüd oleme Jumala lapsed ja praegu pole selge, millised me olema peame. Oleme kindlad, et tema ilmutuse korral oleme tema sarnased; sest me näeme teda sellisena, nagu ta on. Ja igaüks, kellel on see lootus, teeb end pühaks, nii nagu ta on püha.

1. Johannese 3:22

Ja ta täidab meile kõik meie nõudmised, sest me peame kinni tema seadustest ja teeme seda, mis talle meeldib.

2. Moosese 15: 2

Issand on mu tugevus ja tugev abimees, temast on saanud minu päästja: ta on mu Jumal ja ma kiidan teda; minu isa Jumal ja ma annan talle au.

1. Ajaraamat 29:12

Rikkus ja au pärinevad sinult ja sa oled kõigi üle valitseja ning sinu käes on jõud ja jõud; teie võimuses on teha suurepäraseid ja anda jõudu kõigile.

Nehemja 8:10

Siis ta ütles neile: 'Minge nüüd minema, võtke rasv toiduks ja magus joogiks ning saatke mõned selle juurde, kellele pole midagi ette valmistatud, sest see päev on püha meie Issandale! kurbus teie südames; sest Issanda rõõm on teie tugev koht.

Habakuk 3:19

Issand Jumal on mu tugevus ja ta teeb mu jalad otsekui roosjalgadeks, juhatades mind mu kõrgustikel. Juhtpillidel peamise muusikategija jaoks.

Matteuse 6:34

Ärge siis hoolitsege homse eest: homme hoolitseb ise. Võtke päeva vaeva nii, nagu see tuleb.

Matteuse 19:26

Ja Jeesus, vaadates neid, ütles: 'Inimestega pole see võimalik; aga Jumalaga on kõik võimalik.

Mark 12.30

Ja sa pead armastama Issandat, oma Jumalat, kogu oma südame ja kogu oma hinge, kogu oma mõistuse ja kogu oma jõuga.

Apostlite teod 1: 8

Aga teil on vägi, kui Püha Vaim on teie peale tulnud; ja teie olete minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juudamaal ja Samaarias ning maailma lõpuni.

2. Korintlastele 4:16

Sel põhjusel ei anna me järele väsimusele; kuid kuigi meie väline inimene muutub nõrgemaks, tehakse meie sisemine inimene päevast päeva uueks.

2. Korintlastele 12: 9–10

Ja ta ütles mulle: 'Minu armust piisab sulle, sest mu vägi on nõrkuses täielik. Suurima rõõmuga olen siis uhke oma nõrga keha üle, et Kristuse vägi oleks minu peal. Nii et mul on hea meel olla nõrk, ebasõbralikud sõnad, vajadused, julmad rünnakud, mured Kristuse pärast: sest kui ma olen nõrk, olen ma tugev.

Efeslastele 3:16

Et oma hiilguse rikkuses teeks ta teid tugevaks jõuga oma Vaimu kaudu teie südames;

Efeslastele 6:10

Lõpuks olge tugevad Issandas ja tema väe tugevuses.

Filiplastele 4:13

Ma olen võimeline tegema kõike tema kaudu, kes annab mulle jõudu.

2. Timoteosele 1: 7

Sest Jumal ei andnud meile hirmu, vaid väe, armastuse ja enesevalitsuse vaimu.

Piiblit tsiteeritakse inglise keeles. Kasutatakse loal. Kõik õigused kaitstud.

Nüüd on teie kord

Ja nüüd tahaksin sinust kuulda.Milline julgustav piiblisalm oli teie lemmik?

Kas ma peaksin sellesse nimekirja lisama inspireeriva pühakirja?

Mõlemal juhul andke mulle sellest teada, jättes kohe alla kommentaari.

p.s. Kas olete kunagi mõelnud, milline on teie armuelu tulevik?

Huvitavad Artiklid