17 hämmastavat piiblisalmi unistuste ja nägemuste kohta

Sellest postitusest saate teada, mida Piibel unenägude kohta ütleb!Siin on tehing:Unenägude tähenduse kohta on Piiblis kümneid tõlgendusi. Tundub, et keegi ei nõustu sellega, mida unenäod sümboliseerivad. Mõned ütlevad, et need on Jumala sõnumid. Teised usuvad, et neil pole üldse tähendust.Kõige olulisem tõeallikas sellel teemal on aga Piibel ise!

Sellepärast otsustasin koondada kõik piiblisalmid unistuste ja nägemuste kohta ühte kohta. Siis saame unistuste vaimse tähenduse ükskord lõplikult otsustada.Kas olete valmis uurima minu lemmikkirju unenägude kohta?

Alustame!Loe edasi:Kuidas unustatud 100-aastane palve muutis mu elu

Iiob 33: 14-18

Sest Jumal räägib üks kord, jah kaks korda, kuid inimene ei taju seda. Unes, öises nägemuses, kui sügav uni langeb meeste peale, unes voodis; siis avab ta inimeste kõrvad ja pitseerib nende õpetuse, et ta tõrjuks inimese oma eesmärgist ja varjaks uhkust inimese eest. Ta hoiab oma hinge kaevust tagasi ja oma elu mõõga läbi hukkumast.

1. Kuningate 3: 5

Siis ütles Issand Paulusele öösel nägemusega: Ära karda, vaid räägi ja ära vaiki

1. Saamueli 28:15

Ja Saamuel ütles Saulile: 'Miks sa ahastasid mind, et mind üles kasvatada?' Ja Saul vastas: 'Ma olen väga mures; sest vilistid sõdivad minu vastu ja Jumal on minust lahkunud ega vasta mulle enam ei prohvetite ega unenägude läbi; seepärast ma olen teid kutsunud, et te teaksite mulle, mida ma teen.

Apostlite teod 2:17

Ja see juhtub viimastel päevadel, ütleb Jumal, ma valan oma Vaimust igale lihale; ja teie pojad ja teie tütred prohvetlikud, ja teie noormehed näevad nägemusi ja teie vanad mehed näevad unenägusid.

Ap 16: 9-10 KJV

Ja Paulusele ilmus öösel nägemus; Seal seisis üks Makedoonia mees ja palvetas teda, öeldes: Tulge Makedooniasse ja aidake meid. Ja kui ta oli seda nägemust näinud, püüdsime kohe Makedooniasse minna, kogudes kindlalt, et Issand on kutsunud meid neile evangeeliumi kuulutama.

Ap 18: 9 KJV

Siis ütles Issand Paulusele öösel nägemusega: Ära karda, vaid räägi ja ära vaiki

Taaniel 1:17

Nende nelja lapse osas andis Jumal neile teadmisi ja oskusi kõigis õppimistes ja tarkustes; ja Taanielil oli arusaamist kõigist nägemustest ja unistustest.

Taaniel 4: 5

Ma nägin und, mis pani mind kartma, ja mõtted mu voodil ja nägemused mu peas häirisid mind.

Taaniel 7: 1–3

Paabeli kuninga Belsassari esimesel eluaastal nägi Taaniel oma voodil oma unenägu ja nägemusi oma peast: siis kirjutas ta unenäo ja rääkis kõik asjad kokku. Taaniel rääkis ja ütles: 'Ma nägin öösel oma nägemuses ja vaata, neli taeva tuult tormasid suurele merele. Ja merest tõusis neli suurt metsalist, üksteisest mitmekesised.

1. Moosese 20: 3

Aga Jumal tuli öösel unes Abimeleki juurde ja ütles talle: „Vaata, sa oled vaid surnud mees selle naise pärast, kelle sa võtsid. sest ta on mehe naine.

1. Moosese 40: 8

Ja nad ütlesid talle: 'Me nägime unenägu ja selle tõlkijat pole. Ja Joosep ütles neile: „Kas tõlgendused ei kuulu Jumalale? räägi mulle, ma palun sind.

Matteuse 1: 20–23

Aga kui ta nende asjade üle mõtles, vaata, siis ilmus talle Issanda ingel unes, öeldes: Joosep, Taaveti poeg, ära karda enda juurde võtta oma naist Maarjat, sest see, mis temas on sündinud, on Püha Vaim. Ja ta toob ilmale poja, ja sa paned talle nimeks Jeesus, sest ta päästab oma rahva nende pattudest. Nüüd tehti seda kõike, et täide läheks see, mida prohvet ütles Issandast, öeldes: vaata, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja ning nad nimetavad tema nimeks Emmanuel, mida tõlgendatakse on, Jumal meiega.

Matteuse 2:13

Ja kui nad olid lahkunud, vaata, Issanda ingel ilmub Joosepile unes, öeldes: Tõuse üles, võta laps ja tema ema ning põgene Egiptusesse ja ole seal, kuni ma sulle sõna annan. otsib väikest last, et teda hävitada.

4. Moosese 12: 6

Ja ta ütles: Kuula nüüd mu sõnu: kui teie seas on prohvet, siis mina, Issand, annan talle nägemuses teada ja räägin talle unes.

Jesaja 29: 7-8

Ja kõigi rahvaste hulk, kes võitlevad Arieli vastu, isegi kõik, kes võitlevad tema ja tema laskemoona vastu ning mis teda ahastavad, on unenägu öisest nägemisest. See saab olema nagu siis, kui näljane mees unistab ja vaata, ta sööb; aga ta ärkab ja ta hing on tühi; või nagu janune unistab ja vaata, ta joob; aga ta ärkab ja vaata, ta on nõrk ja tema hingel on isu.

5. Moosese 13: 1–3

Kui teie seas tekib prohvet või unenägude unistaja ja annab teile märgi või ime ja see märk või ime on sündinud, millest ta on teile rääkinud, öeldes: Lähme teiste jumalate järgi, keda sa sa pole teadnud ja teenigem neid; sa ei kuula selle prohveti ega unenägude unistaja sõnu, sest Issand, su Jumal, tõestab sind, et teada saada, kas sa armastad Issandat, oma Jumalat, kogu südamest ja kogu hingest.

Kohtumõistjad 7: 13-15 KJV

Ja kui Gideon tuli, vaata, seal oli üks mees, kes rääkis oma kaaslasele unenäo ja ütles: „Vaata, ma nägin und, ja ennäe, odraleivatort kukkus Midjani väeossa ja jõudis telki ja lõi seda maha kukkudes ja lükkas selle ümber, nii et telk oli pikali. Tema kaaslane vastas ja ütles: 'See pole midagi muud kui Iisraeli mehe Gideoni, Joaasi poja mõõk, sest Jumal on tema kätte andnud Midjani ja kogu väe.' Ja kui Gideon kuulis unenäo jutustamist ja selle seletamist, kummardas ta ja pöördus tagasi Iisraeli väeossa ning ütles: 'Tõuse üles!' sest Issand on andnud teie kätte Midjani väe.

Mida ütleb Piibel unistuste kohta?

Unenäod ilmuvad Piiblis sageli. Paljudel juhtudel kasutab Jumal unenägusid oluliste sõnumite saatmiseks. Näiteks kasutab Jumal unenägu, et hoiatada Joosepit ohu eest (Matteuse 2:12).

Kohtunike 7. peatüki 13. salmis kuuleb Gideon unenäost, et vaenlase laager hakkab kokku varisema. See sõnum annab Gideonile lootust ja ta alistab oma väikese armeega midjanlasi.

Jumal suhtleb meiega mitmel viisil. Ta võib teiega otse teie palvetele vastates rääkida või vaikides õiges suunas juhatada. Aga kui me ei kuule Jumala hoiatusi, saadab Ta unes meile une ajal juhiseid (Iiob 33:15).

Nii et kui teil on unenägusid ja mõtlete, mida need tähendavad, siis tõenäoliselt üritab Jumal teile kiireloomulise sõnumi saata. Siit saate rohkem teada unenägude piibelliku tähenduse kohta.

Loe edasi: Mida see tähendab, kui unistate hammaste väljalangemisest?

Nüüd on teie kord

Ja nüüd tahaksin sinust kuulda.

Mis on teie arvates unenägude vaimne tähendus?

Milline piiblisalm unenägudest on teie lemmik?

Mõlemal juhul andke mulle sellest teada, jättes kohe alla kommentaari.

p.s. Kas olete kunagi mõelnud, milline on teie armuelu tulevik?

Huvitavad Artiklid