19 inspireerivad piiblisalmid usust

Selles postituses saate teada, mida Piibel usu kohta ütleb.Sorteerisin sadu usu salme, mida olen aastate jooksul kogunud, et leida just kõige inspireerivamad, mida teiega jagada.Tegelikult on need samad piiblisalmid usu kohta, mille poole pöördun, kui olen oma elus raskeid aegu läbi elanud.Kas olete valmis õppima minu lemmikkirju usu kohta?

Alustame!Seotud:Kuidas unustatud 100-aastane palve muutis mu elu

2. Korintlastele 5: 7

Sest me käime usus, mitte nägemises

Matteuse 21:22

Ja kõik, mida iganes palves palute, uskudes, seda saate.

Heebrealastele 11: 1

Nüüd on usk loodetud asjade sisu, tõestus nähtamatute asjade kohta.

Laul 119: 30

Ma olen valinud tõe tee: sinu otsused olen ma pannud minu ette.

1. Korintlastele 16:13

Olge valvsad, seiske usus, jätke end nagu mehed, olge tugevad.

Laul 46:10

Ole vait ja tea, et mina olen Jumal: mind ülendatakse paganate seas, mind tõstetakse maa peale.

Luuka 1:37

Sest Jumala jaoks pole miski võimatu.

Roomlastele 10: 9

Et kui sa oma suuga tunnistad Issandat Jeesust ja usud oma südames, et Jumal on ta surnuist üles äratanud, saad sa päästetud.

Johannese 8:24

Seepärast ma ütlesin teile, et te surete oma pattudesse, sest kui te ei usu, et see olen mina, siis te surete oma pattudesse.

1. Korintlastele 2: 5

Korintlastele 2: 5 King James Version (KJV) 5 Et teie usk ei seisneks inimeste tarkuses, vaid Jumala väes.

Johannese 7:38

Kes minusse usub, nagu pühakiri on öelnud, voolavad tema kõhust elava vee jõed.

Jaakobuse 1: 5-6

Kui kellelgi teist on tarkust puudu, siis palugu ta Jumalat, kes annab kõigile inimestele heldelt ja ei kohuta; ja see antakse talle. Aga las ta küsib usus, mitte midagi vankumata. Sest see, kes kõigub, on nagu merelaine, mida tuul ajab ja viskab.

Markuse 11: 22–24

Ja Jeesus vastas neile: 'Uskuge Jumalasse. Sest tõesti, ma ütlen teile, et igaüks, kes sellele mäele ütleb: „Olge eemale ja heidetakse merre! ja ei kahtle oma südames, vaid usub, et kõik, mis ta ütleb, saab teoks; tal on kõik, mis ta ütleb. Seepärast ma ütlen teile: mida iganes te iganes palvetate, uskuge, et te need vastu võtate, ja see saab ka teile.

Efeslastele 2: 8-9

Sest armu läbi olete usu läbi päästetud; ja mitte teie endilt: see on Jumala kingitus: mitte tegudest, et keegi ei saaks kiidelda.

Markuse 5:36

Niipea kui Jeesus seda sõna kuulis, ütles ta sünagoogi juhatajale: Ära karda, vaid usu.

Galaatlastele 2:16

Teades, et inimene ei ole õigeks mõistetud seaduse tegude, vaid Jeesuse Kristuse usu kaudu, oleme isegi meie uskunud Jeesusesse Kristusesse, et saada õigeks Kristuse usu, mitte seaduse tegude läbi: sest käsu tegudega ei saa ükski liha õigeks.

1. Johannese 5: 5

Kes on see, kes maailma võidab, kui see, kes usub, et Jeesus on Jumala Poeg?

Roomlastele 10:17

Siis tuleb usk kuulmise kaudu ja kuulmine Jumala sõna kaudu.

Heebrealastele 11: 6

Kuid ilma usuta on võimatu talle meeldida: sest see, kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et ta on, ja et ta on tasu neile, kes teda usinalt otsivad.

Mida ütleb Piibel usu kohta?

Kõik räägivad usust, kuid mida see tegelikult tähendab?Esiteks peame meeles pidama, et usk on Jumala kingitus (Efeslastele 2: 8-9).

Usku võib määratleda kui usku ja pühendumist Jumalasse. See tähendab, et peate lootma Jumalale ilma loogiliste tõestusteta, et ta teie eest hoolitseb.

Me demonstreerime oma usku Jumalaga suheldes, ilma et saaksime teda näha või kuulda isegi rasketel aegadel.

Ta premeerib neid, kes on ustavad, mistõttu võite kogu elu kogeda probleeme.

Ilma nende takistusteta ei saa me näidata usku, mis meile on antud.

Nüüd on teie kord

Ja nüüd tahaksin sinust kuulda.

Milline pühakiri usust oli teie lemmik?

Kas on mõni piiblisalm, mida peaksin sellesse nimekirja lisama?

Mõlemal juhul andke mulle sellest teada, jättes kohe alla kommentaari.

p.s. Kas olete kunagi mõelnud, milline on teie armuelu tulevik?

Huvitavad Artiklid