29 Inspireerivad piiblisalmid lootuse kohta

Lootusrikka inimese piltPea püsti! Selles postituses jagan teiega oma lemmik piiblisalme lootuse kohta.Tegelikult:Need on samad pühakirjad lootuses, mida loen iga päev, kui tunnen kurbust või masendust.

Need on lihtsad meeldetuletused sellest, mida Jumalal on meie jaoks väljaspool seda elu varuks.Me ei pea muretsema selle pärast, kas me ületame praegu oma elus esineva stressi ja kurbuse või mitte.

Jumal on meile lubanud, et ta annab. Niisiis, olge kannatlik. Lootust omama.Palvetage nende salmide eest iga päev ja saatke mulle oma palvesoovid siia.

Roomlastele 15:13

Täitku nüüd lootuse Jumal teid kogu rõõmu ja rahuga uskudes, et teil oleks palju lootust ja Püha Vaimu väge.

Heebrealastele 11: 1

Nüüd on usk kindlustunne loodetud asjade suhtes, tõestus nähtamatust.

Heebrealastele 3: 6

Aga Kristus kui Poeg, oma maja üle; kelle maja me oleme, kui hoiame oma julgust ja lootuskindluse hiilgust lõpuni.

Galaatlastele 5: 5

Sest me ootame usu läbi Vaimu läbi usu õiguse lootust.

Heebrealastele 7:25

Seetõttu suudab ta ka lõplikult päästa need, kes lähenevad Jumalale tema kaudu, nähes, et ta elab kunagi nende eest eestpalvetes.

Roomlastele 8: 24-25

Sest me oleme päästetud lootuses, kuid lootus, mida nähakse, pole lootus. Sest kes loodab sellele, mida ta näeb? Aga kui me loodame sellele, mida me ei näe, siis ootame seda kannatlikult.

Roomlastele 5: 5

Lootus ei reeda meid, sest Jumala armastus on meie südamesse valatud Püha Vaimu kaudu, mis meile on antud.

Heebrealastele 7:19

(sest seadus ei teinud midagi täiuslikuks) ja selle tulemusel parema lootuse toomine, mille kaudu me Jumalale lähemale jõuame.

1. Peetruse 1: 3-5

Kiidetud olgu meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal ja Isa, kes sai oma suure halastuse järgi taas meie isaks elavale lootusele Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu surnuist, rikkumatuks ja rikkumata pärandiks. haihtuge, reserveeritud taevas teile, kes on Jumala väe läbi usu läbi kaitstud pääste eest, mis on valmis ilmutama viimast korda.

Koloslastele 3: 1-2

Kui teid on siis üles äratatud koos Kristusega, otsige seda, mis on üleval, kus Kristus on istunud Jumala paremal käel. Pöörake tähelepanu asjadele, mis on ülal, mitte asjadele, mis on maa peal.

Efeslastele 1:18

Kui teie südame silmad on valgustatud, et te saaksite teada, mis on tema kutsumuse lootus ja millised rikkused on tema päranduse kirkus pühakutes.

2. Korintlastele 4: 17–18

Sest meie kerge viletsus, mis on hetkel, töötab meie jaoks üha enam ja rohkem igaveses hiilguses; samal ajal kui me ei vaata nähtavaid asju, vaid asju, mida ei näe. Sest nähtav on ajalik, kuid nähtamatu on igavene.

Johannese 3:16

Sest Jumal armastas maailma nii palju, et andis oma ainsa Poja, et igaüks, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid saaks igavese elu.

1. Johannese 5: 13–14

Need asjad olen ma kirjutanud teile, kes usute Jumala Poja nimesse, et te saaksite teada, et teil on igavene elu, ja et te jätkuvalt usuksite Jumala Poja nimesse. See on julgus, mis meil tema vastu on, et kui me midagi tema tahtmise järgi küsime, kuulab ta meid.

Galaatlastele 6: 8

Sest kes külvab oma lihale, see lõikab lihast korrumpeerumist. Kes aga Vaimule külvab, see lõikab Vaimust igavest elu.

1. Johannese 3: 2-3

Armsad, nüüd oleme Jumala lapsed ja pole veel selgunud, kes meist saavad. Kuid me teame, et kui ta ilmutatakse, oleme tema sarnased; sest me näeme teda just sellisena, nagu ta on. Igaüks, kellel on see lootus, puhastab ennast, isegi kui ta on puhas.

Roomlastele 8: 16-17

Vaim ise tunnistab koos meie vaimuga, et oleme Jumala lapsed; ja kui lapsed, siis pärijad; Jumala pärijad ja Kristuse kaaspärijad; kui me tõepoolest kannatame koos temaga, et ka meie saaksime koos temaga au.

Koloslastele 1:27

Kellele Jumalal oli hea meel teatada, millised rikkused on selle saladuse kirkusest paganate seas, mis on Kristus teie sees, hiilguse lootus.

Filiplastele 1: 6

Olles kindel selles, et see, kes alustas teist head tööd, viib selle lõpule kuni Jeesuse Kristuse päevani.

Filiplastele 3: 13-14

Vennad, ma ei pea ennast veel haaranuks, aga ühte asja ma teen. Unustades asjad, mis on taga, ja sirutudes edasi seniste asjade poole, astun edasi eesmärgi poole, et saada auhinnaks Jumala kõrge kutsumus Kristuses Jeesuses.

Roomlastele 8:18

Sest ma leian, et praeguse aja kannatused ei ole seda väärt, et võrrelda seda hiilgusega, mis meile ilmutatakse.

1. Peetruse 5:10

Kuid kogu armu Jumal (kes kutsus teid Kristuse Jeesuse kaudu oma igavesele hiilgusele), pärast mõnda aega kannatamist, täiustage, kinnitage, tugevdage ja lahendage teid.

Jeremija 29:11

Sest ma tean mõtteid, mida ma teie vastu mõtlen, ütleb Issand, mõtted rahust, mitte kurjast, et anda teile lootust teie viimases otsas.

Jesaja 43: 1-2

Aga nüüd ütleb nõnda Jehoova, kes lõi sind, Jaakob, ja see, kes sind lõi, Iisrael: Ära karda, sest ma olen su lunastanud; Ma olen sind hüüdnud sinu nimel, sa oled minu oma. Kui te veest läbi lähete, olen teiega; ja läbi jõgede ei voola nad sinust üle.

Nutulaulud 3:22

[See on] Jahve armastavast lahkusest, et me ei ole kurnatud, sest tema kaastunne ei kao.

5. Moosese 31: 6

Ole tugev ja julge, ära karda ega karda neid! Sest Issand, sinu Jumal, on see, kes sinuga käib; ta ei jäta sind hätta ega jäta sind maha.

Tiitus 3: 4-7

Aga kui Jumala, meie Päästja, lahkus ja tema armastus inimese vastu ilmnesid mitte õigustööde läbi, mida me ise tegime, vaid tema halastuse järgi, siis ta päästis meid Püha Vaimu uuendamise ja uuendamise pesemise kaudu , mille ta meie Päästja Jeesuse Kristuse kaudu rikkalikult meie peale välja valas; et tema armu järgi õigeks saades saaksime igavese elu lootuse järgi pärijateks.

Jesaja 40:31

Aga need, kes ootavad Issandat, uuendavad oma jõudu; nad tõusevad tiibadega üles nagu kotkad; nad jooksevad ja ei väsi; nad käivad ja ei minesta.

Jeremija 17: 7–8

Õnnis on mees, kes usaldab Jehoovat ja kelle usaldus on Jehoova. Sest ta on nagu puu, mis on istutatud vee äärde, kes ajab oma juured jõe äärde laiali ja ei karda, kui palavus tuleb, vaid tema leht on roheline; ega ole põua -aastal ettevaatlik ega lakka vilja kandmast.

Pühakiri on võetud maailma inglise piiblist. Kasutatakse loal. Kõik õigused kaitstud.

Nüüd on teie kord

Ja nüüd tahaksin sinust kuulda.

Milline piiblisalm lootuse kohta oli teie lemmik?

Kas on mõni pühakiri, mille peaksin lisama?

Mõlemal juhul andke mulle sellest teada, jättes kohe alla kommentaari.

p.s. Kas olete kunagi mõelnud, milline on teie armuelu tulevik?

Huvitavad Artiklid